Conversió diferents unitats (aproximat)

LONGITUD
Mil·límetres Polsades Metres Peus Iardes

Centímetres

Milles Marítimes

Milles Terrestres

Kilòmetres

PES

Kilograms

Lliures

Grams

Decigrams

Unces

Mil·ligrams

Tones

Tones Mètriques

PRESSIÓ

Bar

Kg/cm2

Psi

Atm

Plg. Hg

Lb/plg2

Mega Pascal 

Kilo Pascal Hecto Pascal Pascal mmHg (torr)
CAPACITAT - VOLUM

Litres

Unces (liq)

m3

dm

cm3

Hectolitres

Mil·lilitres

Peus cúbics

Pintes

US Galons

IMP Gal.

SUPERFÍCIE
m2 cm2 Km2 mm2 Acre Peu2 Plg2 Área Ha
VELOCITAT
Km/h Km/seg Mt/min Mt/seg Peu/seg Mph Nus / mn

NOTA:  "Error" significa que el valor excedeix del rang permès.

             Utilitzar el punt pels decimals en lloc de la coma.